Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.

k navigaci

Operační léčba v gynekologii

Posledních 12 let vývoje gynekologických operací bylo ve znamení rozvoje laparoscopie a jiných miniinvazivních výkonů. Stále větší procento operací jsme dnes schopni řešit minimálně invazivní ( pro pacientku málo zatěžující ) operací. Po těchto výkonech odchází pacientka domů již asi 4. den po operaci. Dále se rozšiřuje tzv. jednodenní chirurgie, kdy se celý problém vyřeší v rámci jednoho pracovního dne. Stejně tak i pooperační období a doba pracovní neschopnosti se výrazně zkracuje.

Laparoscopie - metoda při níž se dostáváme do dutiny břišní pouze pomocí malých otvorů. Poté jsme schopni buď diagnostikovat potíže, anebo rovnou operačně zasáhnout. Tímto šetrným způsobem se dnes provádí nejčastější gynekologická operace - odstranění dělohy pro myomy.

Hysteroscopie - metoda , která nám umožňuje zhodnotit situaci v dutině děložní a eventuálně provést drobné výkony. Do dělohy se zavádí hysteroscop přes otvor v čípku děložním, takže se žádný řez neprovádí a po této operaci žena skutečně odchází domů max. druhý den po operaci. Touto metodou lze elegantně vyřešit potíže se silným menstruačním krvácením a myomy bez nutnosti odebírat hned celou dělohu.

TVT ( tension free vaginal tape )
Jedná se o novou převratnou metodu v řešení močové inkontinence . Opět pouze při minimální zátěži pro pacientku se zavede speciální páska pod močovou trubici. Výsledky a úspěšnost této metody jsou vynikající.
 Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.