Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.

k navigaci

LÉKOVÉ KARTY

Obecná rizika spojená s podáváním léků jsou všeobecně známá. Vedle toho, že je třeba podávat správný lék ve správných dávkách ve správnou dobu, je třeba věnovat pozornost podávání dalších léků, ať již předepsaných lékařem nebo zakoupeným pacientem. V některých případech je též nutné věnovat pozornost současnému podávání potravin, nápojů nebo tzv. parafarmaceutik.

Lékárník by měl vhodnou formou upozornit pacienta na možná úskalí spočívající v interakcích předepsaných léků s potravinami, nápoji nebo jinými léky.

Klinický význam a praktické důsledky lékových interakcí mohou být velmi různé a snad i proto jsou lékové interakce na jedné straně bagatelizovány nebo na druhé straně přijímány až nekriticky s tím, že jejich samotná existence je obecně považována za kontraindikaci současného podávání příslušných léků. Oba tyto přístupy jsou podobně škodlivé a nebezpečné z hlediska bezpečnosti pacienta nebo z hlediska rizika neúčinnosti terapie.

Abychom mohli negativní dopad lékových interakcí a kontraindikací eliminovat v co největší míře, připravili jsme si pro naše Vás, naše klienty, příjemnou a užitečnou nabídku. Tou jsou lékové karty. Lékové karty umožňují podrobný přehled o Vámi užívaných lécích vyzvednutých či zakouepných v naší lékárně. Na základě těchto informací můžeme snadno odhalit možné lékové interakce a kontraindikace u léčiv, které užíváte.

Léková karta je nepřenosná a obdržíte ji v lékárně.Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.