Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.

k navigaci

O nás

MUDr. NOVOSAD IVOŠ
chirurg, vedoucí lékař,

odborný životopis:

- 1987 promoce na LF UJEP v Brně
- 1990 atestace I. stupně z chirurgie
- 1998 atestace II. stupně z chirurgie
- od roku 1987 – chirurgické oddělení Nemocnice Boskovice

 

MUDr. KREJSTA JAN
chirurg,

odborný životopis:

- 1965 - promoce na fakultě všeobecného lékařství na UJEP Brno
- 1971 – atestace I. stupně z chirurgie
- 1974 – atestace II. stupně z chirurgie
- 1995 – studijní pobyt na klinice v Insbruku se získáním certifikace laparoskopických výkonů
- 1996 - certifikát II. stupně pro laparoskopické výkony
- 1966- 2005 – chirurgické oddělení Nemocnice Boskovice
- 1980- 1994 - zástupce primáře chirurgického oddělení Boskovice
- 1994 – 2006 - primář chirurgického oddělení Boskovice


 Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.