Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.

k navigaci

o nás

MUDr. MACHAČOVÁ Rula
praktický lékař pro děti a dorost od 0- 19 let

odborný životopis:

1975 – ukončení lékařské fakulty UJEP Brno, nástup Nemocnice Boskovice- dětské oddělení
1978 – 1983 obvodní lékař pro děti a dorost Boskovice
1981 – atestace z pediatrie
1983 – 1994 Nemocnice Vyškov - novorozenecké a dětské oddělení
1990 – atestace z neonatologie
1993 – kurs Vojtovy reflexní terapie
1994 – 1999 Nemocnice Boskovice - novorozenecké a dětské oddělení
od 1999 - praktický lékař pro děti a dorost Šebetov
od 1. 10. 2007 – rozšíření praxe o Boskovice, Lidická 10


DOČEKALOVÁ Martina
registrovaná dětská sestra

 Zdravotní středisko Hippokrates Boskovice a.s.